Privacy policy

Claessens, gevestigd in Molenstraat 47, 8790 Waregem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Claessens
Molenstraat 47
8790 Waregem

Telefoon: 056 60 20 25
E-mail: info@claessenscanvas.com 
Ondernemingsnummer: BE0405395761 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Claessens verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bedrijfsnaam
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@claessenscanvas.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Claessens verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Afhandeling betaling
 • Verzenden nieuwsbrief en/of reclame
 • Telefonisch of e-mail contact
 • Informeren over wijzigingen van diensten en producten
 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals de Belastingwet
 • Artwork die opgeladen wordt op ons platform kan gebruikt worden voor marketing doeleinden

Geautomatiseerde besluitvorming

Claessens neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Claessens) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Claessens bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.